Muzeu și Centru Cultural

PROIECTUL ESTE O CĂLĂTORIE CĂTRE ACUM 100 ANI DAR MAI ALES CĂTRE PESTE 100 ANI, LĂSÂND MOȘTENIRE VALORILE LOCALE ȘI ETICA MUNCII BINE FĂCUTE.

Odată cu finalizarea restaurării obiectivului de patrimoniu se desprind funcțiile acestuia: cea de muzeu și cea de centru cultural, susținător al comunității locale.

Inspirație din Sălaj, de familie, pentru a nu uita numele Gheorghe Florean, om făuritor de tradiție și de lucruri trainice.

Inspirație din casă, amprentă a casei pe pământul roditor, piatră, lut și lemn, împletite de om, împlinite de Cer.

Poveste cusută pe iile din Sălaj: Roată de olar, reflexia omului in văzduh, plămădit din lut și transformat de divinitate

Ramă și accent poveștilor despre cum se făuresc lucrurile din cunoașterea bătrânilor, în vremurile moderne.

Povestea de la care a pornit călătoria: Moșu Gheorghe

Într-o zi luminoasă de primăvară, la data de 18 aprilie 1919, în pitorescul sat Cuciulat din județul Sălaj, o poveste plină de viață începea să se desfășoare în mijlocul unei familii de țărani. Cu rădăcini adânc înfipte în pământul binecuvântat al locurilor natale, destinul său a fost însălțat de luminile și umbrele istoriei.

Anul 1940 aduce cu sine o întorsătură dramatică în acest tablou. La doar 21 de ani, când tinerețea ar fi trebuit să strălucească cu nesfârșită speranță, el este înrolat cu forța în armata vremurilor tulburi. În acest vâltoare de evenimente, destinul îi întinde o capcană crudă, și este pus să lupte împotriva propriilor frați români. Prima rană a sufletului său se deschide în acel moment, când se vede nevoit să aleagă între datorie și fraternitate.

Cu fiecare răsărit de soare și fiecare amurg, inima lui bate în ritmul marșului prin noroiul războiului. Dar soarta îi surâde în cele din urmă și îi oferă o șansă de evadare din ghearele grele ale sovieticilor. O clipă de grație îl aduce față în față cu propria sa națiune, iar datoria se împletește din nou cu iubirea pentru patrie.

Războiul se sfârșește, dar provocările nu se opresc. Comuniștii preiau puterea, iar vremurile devin incerte și tulburi. Țăranul devine un pion într-un joc politic crud, iar lupta pentru supraviețuire se desfășoară cu fiecare brazdă a pământului.

Anii trec, luptele persistă, dar dorința de libertate și de păstrare a identității rămâne neclintită. În mijlocul schimbărilor și al încercărilor, Moșu’ Gheorghe nu își lasă opincile și nici tradițiile, devenind un simbol al rezistenței față de vânturile schimbării.

Cu toate că anii de tranziție aduc speranță și o privire spre un viitor mai luminos, amarul încă persistă în sufletul său. Clasa politică pare să-l trădeze în fiecare răsărit de soare, dar el păstrează o lumină în adâncul privirii sale înțelepte.

Într-o toamnă târzie a anului 2013, moartea îl eliberează în cele din urmă de povara vieții. Cu toate că trupul său s-a încheiat, amintirea lui Moșu’ Gheorghe continuă să strălucească în inimile celor ce au avut privilegiul de a-i cunoaște povestea.

Astăzi, suntem chemați să ne amintim de sacrificiile și curajul său, să păstrăm vie flacăra tradițiilor și să construim un viitor în care trecutul să fie mereu o sursă de inspirație. Să nu uităm că în fiecare pas al său bat inimile românilor ce au pășit pe acest pământ binecuvântat, în căutarea unui sens și unui rost în lumea lor.

🌾🏡🕊️ #PovesteDeVieți #TradițiiRomânești #MoșuGheorghe